คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 19
         
          คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 19 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agriculture Innovation for Next Generation ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
          สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลกิจกรรมได้ที่ www.agri.cmu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โทร 053-944088

ข่าวจาก : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่