สวท.ลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จำนวน 12 หลัง
         
          สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จำนวน 12 หลัง โดยวิธีการประมูลปากเปล่า ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. หรือภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้น ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5422 4556

ข่าวจาก : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง