สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
         
          สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประมูลเสนอราคา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เลขที่ 230 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053-121171

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่