จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน
         
          จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นตันไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0-5315-2038 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย