สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบท่อส่งน้ำ
         
          สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบท่อส่งน้ำ บ้านป่าหก ม.7 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5309-6046 ต่อ 47 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน