ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดบริการเคลื่อนที่วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562
         
          นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการรับต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในทุกวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ณ ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่าพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา บริเวณเคาเตอร์ศูนย์บริการประชาชนจังหวัดพะเยา รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5448-1600

ข่าวจาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา