จ.เชียงใหม่ หาผู้ประสงค์จะดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการขุดลอกหนองก็อดจอ และขุดลอกลำห้วยไคร้ เพื่อแก้ไขภัยแล้งและป้องกันการเกิดอุทกภัย
          หากผู้ใดประสงค์จะดำเนินการ ให้ไปแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวจาก : สำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่