สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
         
          สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน 114 รายการ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาพัสดุ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 โทร 053-112440 ต่อ 506 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 ก.ค. 2562 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่