สำนักงานสรรพากรภาค ๘ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
         
          กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๘ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๓๓ รายการ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ อาคารเก็บพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค ๘ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒
          ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเงินและพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค ๘ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๓๖๓ ต่อ ๑๐๒

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพากรภาค ๘
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่