สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร
         
          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดจับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า พร้อมบุ้งกี๋ จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5351-1288 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน