สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
         
          สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ให้ขายมอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-53217-259 ต่อ 10025 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน