สถานีพัฒนาที่ดินลำปางมีความประสงค์ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน (บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักคนงาน 5 ห้อง) จำนวน 14 หลัง
         
          สถานีพัฒนาที่ดินลำปางมีความประสงค์ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน (บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักคนงาน 5 ห้อง) จำนวน 14 หลัง ผู้ที่ประสงค์ประมูลสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง - เชีัยงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-269-569 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง