สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
         
          สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ให้ขายทดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 61 รายการ ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ โทร 0 5321 7259 ต่อ 10025

ข่าวจาก :
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน