สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
         
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)ขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 10 - 19 กรกฎาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.mhs๑.go.th หรือ www.gprocurement.go.th โดยกำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-612116

ข่าวจาก :
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน