เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ
         
          เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ www.cmcity.go.th
          ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เฉพาะวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ (โปรดแต่งกายสุภาพ)

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่