องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30. น.เป็นตันไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ กองคลัง โทรศัพท์ 0-5202-4711 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย