คณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ได้มีประกาศ เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562
         
          คณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ได้มีประกาศ เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562 ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 61 รายการ โดยจะดำเนินการขอายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-53217279 ต่อ10025

ข่าวจาก : สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง