สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายหุ้น บริษัท จังหวัดเชียงใหม่ จำกัด
         
          สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจำหน่ายหุ้นขององค์กรคลังสินค้าที่ถืออยู่ใน บริษัท จังหวัดเชียงใหม่ จำกัด จำนวน 1,770 หุ้น โดยวิธียื่นซองประมูลราคา ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 โทร 053-112668 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่