บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด
         
          บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มีความประสงค์ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โทร 0 5392 200 ต่อ 23020 หรือเว็บไซต์ www.airportthai.com

ข่าวจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่