สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ จำนวน 96 รายการ
         
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ จำนวน 96 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30. น.เป็นตันไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส่วนอำนวยการ โทรศัพท์ 0-5371-1402 ต่อ 251 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.dnp๑๕.com

ข่าวจาก : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย