แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครุภัณฑ์เครื่องกล
         
          แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครุภัณฑ์ที่ได้รับมาจากโครงการ AID) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครุภัณฑ์เครื่องกล) จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม แขวงทางหลวงชนบทลำพูน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5300-3546 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน