สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง
         
          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ตู้นั่ง 4 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประมูลวาจา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.
          ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112456-62 ต่อ 2213

ข่าวจาก : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่