ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ ขายทอดตลาดพ่อโคพันธุ์
         
          ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพ่อโคพันธุ์จำนวน 2 ตัว แบบประมูลด้วยวาจา ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพ่อโคพันธุ์ได้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์

ข่าวจาก : ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่