คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
         
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม ผู้สมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.arc.cmu.ac.th หรือหน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 053-942810 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และบุคคลจ้างเหมาบริการ ในสาขาครุศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ข่าวจาก : คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่