สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
         
          สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา
          ผู้สนใจให้ขอรับใบสมัคร เขียนและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองต้นเปา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ถึง 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.tonpao.go.th

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่