สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ขายทอดตลาดประเภท ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ชุด
         
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ขายทอดตลาดประเภท ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ โทร 0-5361 2116 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.mhs๑.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

ข่าวจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน