สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5309-0711 ต่อ 205 ถึง 209 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน