สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
         
          สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1)รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 4304 เชียงใหม่ 2)รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กย 6365 เชียงใหม่
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-328470-1 ต่อ 13

ข่าวจาก : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่