ศาลจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีคดีเกี่ยวกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมโครงการ
         
          ศาลจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีคดีเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ

ข่าวจาก : สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา