ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
         
          ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการ จำนวน 17 รายการ โดยขายรวมเป็นกอง จำนวน 3 กอง
          ผู้ประสงค์จะสู้ราคา สามารถเข้าดูสภาพพัสดุในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่อาคารบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (อาคารเดิม) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และจะเริ่มประมูลเวลา 10.30 น.

ข่าวจาก : ศาลจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่