สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดประเภทไม้สัก จำนวน 12 ท่อน
         
          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดประเภทไม้สัก จำนวน 12 ท่อน โดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าผู้ที่เข้าร่วมการประมูล ในขณะนั้น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 0-53612878 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน