แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง แจ้งประชาชน ในชุมชน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
         
          ด้วยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางหลวง (ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตานระหว่าง กม.462+614 - กม.500+307 (เป็นช่วงๆ) เงินค่างาน 14,998,515.00 บาท กำหนดการทำการ 180 วันตามสัญญาเลขที่ ลป.1/33/2562 ลงวันที่ 8 สองหาคม 2562 ดดย บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างนั้น จึงขอแจ้งประชาชน ในชุมชน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานจ้างเหมาดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง โดยแจ้งได้ที่ 1.แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 054-2282462.ศูนย์บริการประชาชน SERVICE CENTER หมายเลขโทรศัพท์ 054-2312063.นายเมธี เทพปินตา นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน หมายเลขโทรศัพท์ 083-4711784

ข่าวจาก : กรมทางหวงลำปางที่ 1
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง