ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใหช้ จำนวน 7 รายการ
         
          ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใหช้ จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจเข้าเสนอราคา ให้นำสำนเนาบัตรประจำประชนชนมาขอรับเอกสารรายการและเงือนไขในการขายทอดตลาดได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ถนนพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ติดต่อสอบถามได้ที่ 054-334331 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง