ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
         
          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ กำหนดขายทอดตลาดวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 053-684377 ต่อ 1 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน