ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประกาศจำหน่ายเศษอาหารเหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง
         
          ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ดำเนินการจำหน่ายเศษอาหารจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจขอรับเอกสารเสนอราคาจำหน่ายเศษอาหาร ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เลขที่ 142 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-122339

ข่าวจาก : ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่