สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จะดำเนินการขายทอดตลาดต้นไม้ที่ใช้ราชพัสดุ (ไม้สักจำนวน 188ท่อน)
         
          สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จะดำเนินการขายทอดตลาดต้นไม้ที่ใช้ราชพัสดุ (ไม้สักจำนวน 188ท่อน) แปลงหมายเลขทะเบียน ลป.1084 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และแปลงหมายเลขทะเบียยน ลป.1126 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กำหนดลงชื่อเสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.00 น. และเริ่มทำการประมูลราคา ตั้งแต่เวลา 10.01น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานจังหวัดลำปาง

ข่าวจาก : สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง