สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
         
          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยการขายทอดตลาด ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5352-5517 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน