ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน ขายทอดพัสดุที่ชำรุดจำนวน 7 รายการ
         
          ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน ขายทอดพัสดุที่ชำรุดจำนวน 7 รายการ ในวันที่ 2 กันยายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5309-6065 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน