สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
         
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ และวัสดุคงสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ ในวันที่ 6 กันยายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5353-7696 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน