สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์
         
          สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์หมายเลข 054-511-175 ต่อ 206 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่