สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
         
          สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารสถานธนานุบาลฯ ซึ่งรายการที่จะทำการจำหน่าย มีดังนี้ 1. ประเภททองคำรูปพรรณ2. ประเภทเครื่องมือช่าง เช่น เลาเตอร์ สว่านไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-511-188

ข่าวจาก : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่