สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดลำปางขยายเวลารับสมัครเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่
         
          สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดลำปางขยายเวลารับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดลำปาง จนถึงวันที่ 14 พฤศจิการยน พ.ศ.2562 เนื่องจากผู้สมัครยังไม่ครบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจาก : สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง