จังหวัดลำปางยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
         
          จังหวัดลำปางได้ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล และจะเริ่มดำเนินการรับสมัครอีกครั้งในวันที่ 16 - 23 กันยายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ข่าวจาก : ศาลากลางจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง