คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปางกำหนดจัดโครงการเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ Pre-camp ครั้งที่ 12
         
          คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปางกำหนดจัดโครงการเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ Pre-camp ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการเรียนต่อระดับชั้นอุดมศึกษาในคณะนิติศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับชั้นม.ปลายทั่วประเทศจำนวน 100 คน จัดกิจกรรมระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ http://www.facebook.com/PreCampLP หรือ 09 8883 6187

ข่าวจาก : คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง