ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการและนักการภารโรง
         
          ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนการสอนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (นักการภารโรง) จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ที่ http://www.lampangsec.go.th

ข่าวจาก : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง