สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
         
          สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 77 รายการ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสอบถาม 0-5321-7259 ต่อ 10022 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จ.เชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน