แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
         
          แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ขอยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ครุภัณฑ์ที่ได้รับมาจากโครงการ AID) ประจำปี 2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากผู้ประมูลราคาสูงสุด ไม่ชำระเงินค่าพัสดุตามที่ประมูลได้ ดังนั้นจึงขอดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล) จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0-5300-3546 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน