เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่เหมาะสมจะรักษาเก็บไว้ จำนวน 77 รายการ
         
          ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่เหมาะสมจะรักษาเก็บไว้ จำนวน 77 รายการ ซึ่งจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันพุธที่ 25 กันยายน พศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง