ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
         
          ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ค่าจ้าง 12,000 บาท
          ผู้ประสงค์จะรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112188-90 โทรสาร 053-112088 ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 30 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ข่าวจาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่