ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กำหนดขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้จำนวน 3 พันธุ์ 5 รายการ
         
          ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กำหนดขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้จำนวน 3 พันธุ์ 5 รายการ รวมทั้งสิ้น 26,300 กิโลกรัม โดยวิธีประมูลราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30

ข่าวจาก : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา